logotyp Student Portal

Department of Scandinavian Languages


TENTAMENSSCHEMA HT20

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Tentamensschema ht 2020

 

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp Löpande examination
Språkstruktur, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-21, 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Texter och samtal, 7,5 hp Löpande examination
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp Hemtentamen
Tala och skriva, 5 hp Löpande examination

 

1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-27, 15-19, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkstruktur

Salstentamen: 2020-10-21, 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1 Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Svenskan i tid och rum, 7,5 hp Hemtentamen
Danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen

 

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp

Salstentamen: 2021-01-15, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2 Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-02-20, 8-12. Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Svenska språkets historia, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-30, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-27, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1 Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp Löpande examination

 

1.4 Nordiska språk B

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp Hemtentamen
Svenska språkets historia, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-30, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Fornisländska, 7,5 hp

Salstentamen: 2021-01-12, 8-12, Fyrishov, hall F​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-02-20, 8-12. Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp Löpande examination

 

2 Svenska språket/Nordiska språk C

Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 2
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Språkvård, 7,5 hp Löpande examination
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-27, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkhistoriska texter, 7,5 hp Hemtentamen
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk, 7,5 hp Hemtentamen

 

3 Ämneslärarprogrammet

3.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7 hp

Salstentamen: 2020-10-21, 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Stil, text och tal, 7 hp Hemtentamen

 

3.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp Hemtentamen
Språk i användning, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-11-27, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-01-16, 14-18, Fyrishov, hall E​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

 

3.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-30, 8-12, Fyrislundsgatan 80, sal 2

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Ämnesdidaktisk teori och metod, 7,5 hp Löpande examination
Uppsats, 7,5 hp Ventilering v. 2

 

3.4 Ämneslärarprogrammet, Svenska 4

Självständigt arbete (språklig inriktning), 15 hp Ventilering v. 2

 

4 Svenska som andraspråk

4.1 Svenska som andraspråk A, helfart, dag

Skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-26, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-29, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Salstentamen: 2021-01-13, 16-20, Fyrishov, hall F​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-03-01, 16-20. Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Hemtentamen 4-7 januari

 

4.2 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 1, kväll

Skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-12-18, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-01-30, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 1 Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

 

4.3 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 2, kväll

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Salstentamen: 2021-01-15, 16-20, Fyrishov, hall E​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-03-06, 14-18, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

 

4.4 Svenska som andraspråk A, kvartsfart, termin 4, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Hemtentamen 4-7 januari

 

4.5 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp

Salstentamen: 2021-01-14, 15-19, Fyrishov, hall F​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-02-27, 8-12. Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-30, 14-18, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Löpande examination

 

4.6 Svenska som andraspråk C

Teori och metod i svenska som andraspråk, 7,5 hp Löpande examination
Självständigt arbete, 15 hp Ventilering v. 2
Textanalys i teori och praktik, 7,5 hp Löpande examination
Språkvård, 7,5 hp Löpande examination
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Salstentamen: 2020-10-27, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkhistoriska texter, 7,5 hp Hemtentamen
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk, 7,5 hp Hemtentamen

 

5 Masterprogram i svenska och kurser på avancerad nivå

Teori och metod för nordister, 7,5 hp Löpande examination
Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Ventilering v. 2
Svenskans variation, 7,5 hp Löpande examination
Texter i skolan, 7,5 hp Löpande examination
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Löpande examination
Flerspråkighetsforskning, 7,5 hp Löpande examination
Grammatik och fonologi, 7,5 hp Hemtentamen
Att presentera och popularisera vetenskap, 7,5 hp Löpande examination
Språkpolitik, 7,5 hp Löpande examination

 

6 Svenska för studenter med annat modersmål

6.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1
Reading Comprehension and Written Profiency

December 15, 6-8 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 1-3, Fyrislundsgatan 80, hall 1​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-4 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 1-2​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 14, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Basic Swedish 2
Reading Comprehension and Written Profiency

December 15, 6-9 PM, Fyrislundsgatan 80, hall 2​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 14, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Basic Swedish 3
Reading Comprehension and Written Profiency

December 14, 6-9 PM, Fyrislundsgatan 80, hall 2​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 15, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Basic Swedish 4
Reading Comprehension and Written Profiency

December 14, 6-9 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 1​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 15, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

6.2 Swedish for Academics

Swedish for Academics 1
Reading Comprehension and Written Profiency

December 15, 2-4 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 2​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-4 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 14, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Swedish for Academics 2
Reading Comprehension and Written Profiency

December 16, 8-11 AM, Fyrislundsgatan 80, hall 2​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 14, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Swedish for Academics 3
Reading Comprehension and Written Profiency

December 17, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 15, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

Swedish for Academics 4
Reading Comprehension and Written Profiency

December 14, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 2​ digital exam, Inspera

Re-exam: January 11, 2-5 PM, Bergsbrunnagatan 15, hall 3​ digital exam, Inspera

Listening Comprehension and Oral Proficiency

December 15, 5 PM, digital exam, Inspera

Re-exam: January 12, 2 PM, digital exam, Inspera

 

6.3 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-01-08, 9-16, 16-2044, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Omtentamen: 2021-01-13, 9-16, 7-1020, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Läsförståelse

Salstentamen: 2020-12-14, 14-15, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2021-01-12, 11-12, 16-0043, Campus Engelska parken

Skriftlig framställning

Salstentamen: 2020-12-16, 8-10, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2021-01-11, 10-12, 16-0043, Campus Engelska parken

 

6.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2021-01-08, 9-16, 16-0042, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Omtentamen: 2021-01-13, 9-16, 7-1020, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Läsförståelse

Salstentamen (e-tentamen): 2020-12-14, 14-15, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2021-01-12, 11-12, 16-0043, Campus Engelska parken

Skriftlig framställning

Salstentamen (e-tentamen): 2020-12-15, 8-10, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2021-01-11, 10-12, 16-0043, Campus Engelska parken

 

6.5 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

Muntlig färdighet och hörförståelse

Muntlig tentamen: 2020-12-17, 9-16, 7-0017, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Omtentamen: 2021-01-13, 9-16, 7-1020, Campus Engelska parken​ Via zoom. Information från kurslärare.

Läsförståelse

Salstentamen: 2020-12-14, 14-15, Bergsbrunnagtan 15, sal 2

Omtentamen: 2021-01-12, 10-11, 16-0043, Campus Engelska parken

Skriftlig framställning

Salstentamen: 2020-12-16, 8-10, Fyrislundsgatan 80, sal 1

Omtentamen: 2021-01-11, 10-12, 16-0043, Campus Engelska parken

Språk och lärande i akademisk miljö Löpande examination

 

6.6 Svenska för akademiska studier

Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Läsande i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Skrivande i akademiska sammanhang, 7,5 hp Löpande examination
Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp Löpande examination

 

7 Fristående 7,5-poängskurser

Professionellt skrivande Hemtentamen
Grammatik, text och betydelse

Salstentamen: 2020-10-27, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Språkhistoriska texter Hemtentamen
Textanalys i teori och praktik Löpande examination
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk Hemtentamen
Isländska 1

Salstentamen: 2020-10-27, 15-19, Bergsbrunnagatan 15, sal 2

Omtentamen: 2020-12-12, 8-12, Polacksbacken, skrivsalen​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Isländska 2 Löpande examination
Fornisländska

Salstentamen: 2021-01-12, 8-12, Fyrishov, hall F​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Omtentamen: 2021-02-20, 8-12. Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Danska 1 Hemtentamen
Språkstruktur

Salstentamen: 2020-10-21, 8-12, Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Omtentamen: 2020-12-06, 9-13, Fyrislundsgatan 80, sal 1​ Tentamen sker digitalt. Information från kurslärare/info@nordiska.uu.se. Anmälan via Studentportalen krävs.

Svenskan i tid och rum Hemtentamen

 

8 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser)

Uppsamlingstillfälle 2021-01-15, 9-12, 2-K1028 (BUS, Svenska för akademiska studier, Basic/SWAC) och 2-K1024 (övriga kurser). Via zoom. Anmälan via info@nordiska.uu.se krävs.