logotyp Student Portal

Thesis for the Degree of Master of Laws, 30.0 c

Course code:2JE801, Report code:JE801, 100%, DAG, NML
week: 04 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-06-05)

Course information

Kursansvarig: Mosa Sayed (mosa.sayed@jur.uu.se)

Administratör: Sofie Bohjort (sofie.bohjort@jur.uu.se)

Vid eventuella frågor kring kursen, kontakta Sofie Bohjort

 

Liten guide till examensarbetets sida på Studentportalen.

Börja med att läsa undervisningsplanen som finns i dokumentsamlingen som heter Kursinformation. Den innehåller det mesta du behöver veta om kursen. En lista över institutionens handledare hittar du i dokumentsamlingen som heter Ämnen och handledare för examensarbete. Där presenterar sig handledarna ämnesvis. Det finns också en dokumentsamling för annonser om praktik. Observera dock att det bara är en bråkdel av alla möjliga praktikplatser som väljer att annonsera.

När det är dags att sätta igång med uppsatsen ska du registrera dig på kursen. Blanketter för registrering finns här på Studentportalen, på www.jur.uu.se och på studerandeexpeditionen.

Kallelser till uppsatsseminarier hittar du i en särskild dokumentsamling på Studentportalen. Du väljer själv vilka tre seminarier du deltar i utöver de då du är opponent och då du försvarar din uppsats. De seminarierna bokar du in tillsammans med din handledare.

Det finns mycket mer information på Studentportalen så klicka gärna runt en stund för att bekanta dig med sidan.

Kom ihåg-lista

  • Bestäm ämne, ordna handledare och eventuell praktikplats.
  • Registrera dig på kursen. Utan praktik, maila din blankett till Sofie Bohjort, med praktik ska till studievägledare Wivica Leitz, eller lämna registreringsblanketterna i vår studerandeexpedition.
  • Delta i tre uppsatsseminarier, vilka väljer du själv, samt försvar av egen uppsats och opponering. Ta med närvaroblankett till seminarierna och få den signerad av handledaren.
  • Lämna in närvaroblanketten samt – om du gjort praktik – intyg om fullgjord praktik. Dessa kan du lämna i vår studerandeexpedition, eller maila till Sofie Bohjort.
  • Ladda upp den färdiga uppsatsen, här på studentportalen (urkund), samt i Diva. Kom i håg att det även ska finnas en engelsk titel på uppsatsen, om du skrivit på svenska.
The course bulletin board
Angående uppsatspraktik på Åklagarkammaren
2020-10-19 15:32
Seminarier
2020-09-14 11:48
Info inför inlämning av uppsats
2020-09-01 14:47
Examensbevis
2020-04-20 08:50
Viktiga datum
2020-09-14 11:50
Engelsk titel på uppsatsen
2017-02-01 14:46
Vanligt förekommande frågor
2017-01-16 10:09
Examensbevis
2016-06-30 08:41
Anvisning vid opposition
2016-05-18 10:24