logotyp Student Portal
Icon help

Thesis for the Degree of Master of Laws, 30.0 c

Course code:2JE801, Report code:JE801, 100%, DAG, NML
week: 04 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-06-05)

Formalia + försättsblad

Search path: Huvudmapp

Hide empty folders
Name Size      Updated
Huvudmapp   2014-03-25 by Sofie Bohjort
  5 kb 2012-02-13 13:29  by marma856
  578 kb 2014-03-25 16:08  by marma856
mall försättsblad.docx
Kom ihåg att även en engelsk titel ska finnas med på försättsbladet. Placera den under den svenska titeln, ev med ett mindre typsnitt, så den får plats.
  578 kb 2017-02-28 11:05  by Sofie Bohjort
Hide empty folders